مراحل جراحی انحراف تیغه بینی

 ۱٫ پوزیشن سوپاین

۲٫ تزریق محلول ۱۰۰۰/۱ اپی نفرین در پلن ساب موکو پری کندریال

۳٫ در این عمل حدود ۷-۵ کارپول نیاز است

۴٫ برش اول با بیستوری ۱۵ و برش دوم بلدی با بیستوری ۱۱ می باشد

۵٫ برش های شایع در سپتو پلاستی : ۱٫ همی ترانس فیکس          ۲٫ kilian:دقیقا روی پوست

۶٫ دایسکشن در پلن ساب موکوپری کندریال : یعنی زیر پری کندر و مخاط باید بلند شود جدا شده و یک تونل