روش های عمده جراحی بینی

اصولا به دو روش عمده عمل جراحی بینی انجام می شود:

روش باز در جراحی بینی

 در این روش پوست بینی در قسمت پایین باز می شود و مثل کاپوت ماشین بلند می شود. انجام عمل جراحی و هرگونه تغییر لازم در ساختمان بینی در زیر دید مستقیم انجام می گیرد و در انتها پوست دوخته می شود.

روش بسته در جراحی بینی

در این روش با برش هایی از داخل بینی پوست بینی بلند شده و پس از انجام تغییرات لازم پوست سر جای