عوامل گرفتگی بینی

عوامل گرفتگی بینی(مشکلات مهم):
۱- رینیت
 ۲- اختلالات ساختمانی
۳- سینوزیت مزمن رینیت

التهاب داخل بینی است که در آن بیمار معمولا با احساس پری بینی،  گرفتگی بینی  و آبریزش از بینی مراجعه می‌کند.

 انواع  رینیت‌ها در گرفتگی بینی:

الف: گرفتگی بینی به دلیل آلرژی                                                            ب:گرفتگی بینی به دلیل  غیرآلرژی یا گرفتگی بینی بعد از عمل

رینیت آلرژی در گرفتگی بینی  :

- با علت خاص - بدون علت خاص (ایدیوپاتیک) رینیت آلرژی در گرفتگی بینی  ، بیماری شایعی  در گرفتگی بینی  است که در ۲۰-۳۰ درصد افراد جامعه دیده می‌شود که  گرفتگی