معیارهای زیبایی بینی

شاید شاید نیز از جمله افرادی باشید که فکر می کنید زیباترین بینی، بینی کوچک و سربالا می باشد و فکر کنید با این بینی صورت شما بسیار زیبا خواهد شد ولی باید بدانید که بینی کوچک و سربالا هم مناسب هر چهره‌ای نیست.

زیبایی یک مفهوم نسبی است. اما با این وجود تعادل و توازن همواره پسندیده است و زیبا شمرده می شود. بینی عمل شده باید هم زیبا باشد هم طبیعی و این دو نباید با هم در تناقض باشند.

اگر شما چهره‌ای با