آیا جراحی بینی عوارض دارد؟

بافت مردگی در پوست بعد از استفاده از جراحی باز

در جراحی بینی باز، یک عارضه نایاب ولی محتمل مبنی بر بافت موردگی در فلپ وجو دارد. خوشبختانه در صورتی که جراحی بینی اولیه از نوع باز بوده باشد این عارضه در جراحی ثانویه محتمل نیست زیرا پوست شرایط لازم برای این جراحی را بدست آورده. دلایل زیادی برای این عارضه وجود دارد: استعمال دخانیات، گسترش ناکافی پوست به علت زخم و یا آسیب ناشی از جراحی بینی قبلی، کمبود چربی در فلپ، برش بیش از حد پره