فیلم کامل جراحی عمل بینی

حقایق جراحی عمل بینی :

ما در این مبحث در مورد جراحی های زیبایی بینی صحبت می کنیم :
توصیه می شود که دختر خانم ها پس از ۱۶ سالگی و اقا پسرها پس از ۱۸ سالگی اقدام به این جراحی عمل  بینی  بکنند. حتی در مواردی که انحراف بینی وجود دارد سعی می شود حتی الامکان انجام عمل بینی  به پس از این سن موکول شود.

باید بدانیم که در انجام عمل جراحی زیبایی بینی ،  حفظ عملکرد تنفسی بینی بسیار مهم است و نباید با عمل جراحی بینی  ، تنفس بیمار به