درمان سینوزیت

هر چند که احتمال بهبود سینوزیت بدون درمان نیز وجود دارد به علت احتمال ایجاد عوارض ناشی از عدم درمان سینوزیت توصیه می شود  کلیه موارد سینوزیت باکتریال  درمان شود .

اساس درمان سینوزیت کاهش تورم ، ریشه کن سازی عفونت ، تخلیه ترشحات و باقی گذاشتن دهانه ای برای باز باقی ماندن سینوسها می باشد.

درمان سینوزیت حاد

درمان سینوزیت حاد شامل استراحت ، مصرف مایعات فراوان ، آنتی بیوتیک و اسپری های کورتیکواستروئیدی به همراه موکولیتیک(رقیق کننده ترشحات) و