درمان تجمع جرم در گوش

جرم گوش یا واکس گوش در حالت عادی به کمک یک مکانیسم پاکسازی خودبه‌خود که به وسیله حرکات فک تسهیل می‌گردد، از کانال گوش خارج می‌شود. گاهی اوقات این مکانیسم به خوبی اثر نمی‌کند و تجمع جرم در گوش باعث ایجاد علایمی همچون درد،‌ خارش، صدای گوش و کاهش شنوایی می‌شود. تجمع جرم در گوش یکی از شایع‌ترین علل گوشی مراجعه بیماران به پزشک است . تجمع جرم در گوش مشکلی است که کمتر از حد واقعی آن تشخیص داده و احتمالا تجمع جرم در گوش درمان