حقایق عمل زیبایی بینی

برای اینکه فکر عمل زیبایی بینی به ذهن شما خطور کند، دلایل متعددی وجود دارد. بسیاری از زنان به دنبال آن هستند که ظاهر دوران جوانی خود را بازیابند

طراحی کامپیوتری در عمل زیبایی بینی

جراحان زیبایی با استفاده از فناوری دیجیتال عکس بیمار را به کامپیوتر داده تا تأثیر عمل زیبایی بینی را به بیمار نشان دهند. ممکن است در ابتدا مفید به نظر آید زیرا در تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کند. ولی شاید از طرفی گمراه‌کننده باشد و به فرد امیدهای کاذب دهد. چه