سینوزیت و آلودگی هوا

سینوزیت و آلودگی هوا :

آلودگی هوا از عوامل ایجاد کننده “سینوزیت” است .

عوامل موثر در ایجاد سینوزیت :

ابتلا به سینوزیت در افرادی که در محیط های آلوده هستند و یا در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، بیشتر است.

افراد سیگاری و یا کسانی که در مجاورت با دود سیگار هستند نیز مستعد ابتلا به سینوزیت می شوند.

هر بار فرد (کودک و یا بزرگسال) مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی می شود احتمال سینوزیت نیز وجود دارد.

کودکانی که در طول یکسال شش