علت پارگی پرده گوش

مهم ترین عاملی که باعث پارگی پرده گوش می شود، ضربه های ناشی از تصادف یا برخورد با گوش است، این برخورد با پرده گوش که باعث بروز این عارضه می شود می تواند مستقیم مثلا با فرو بردن جسم خارجی ای مثل سنجاق سر، خودکار یا حتی گوش پاک کن به داخل گوش و یک حرکت ناگهانی باشد.

اما گاهی پارگی پرده گوش ناشی از کار و آسیب بیرونی است که در جوشکار ها، غواص ها، چترباز ها و... اتفاق می افتد؛ چون هنگام