آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری

آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری

آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ در این‌ نوع‌ آسیب‌، گوش‌ میانی‌ ، شیپور اُستاش (مجرایی‌ که‌ محفظه‌ گوش‌ میانی‌ را به‌ حلق‌ وصل‌ می‌کند) و انتهای‌ اعصابی‌ که‌ در گوش‌ وجود دارند متأثر می‌شوند.

علائم و نشانه های آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری

* ناشنوایی‌ در درجات‌ مختلف‌) )
* احساس‌ گرفتگی‌  گوش‌
* درد خفیف‌ تا شدید در گوش‌، یا در ناحیه‌ فک‌ و پیشانی‌
* گیجی‌ و منگی‌
* وزوز گوش‌
* گریه‌ در شیرخواران‌ و خردسالان‌

علت آسیب