مشکل تنفسی بینی (سینوزیت و پولیپ)

هر گونه مشکل تنفسی بینی باید بررسی شود. چنانچه  علل مشکل تنفسی آلرژی و یا هر گونه بیماری بینی دیگری وجود داشته باشد درمان دارویی و یا جراحی نیاز دارد و چنانچه علت مشکل تنفسی بینی ،انسداد بینی، انحراف بینی، پولیپ بینی، داخل آمدن کورنه ها به خط وسط و غیره باشد آن نیز باید به طور همزمان با جراحی زیبایی بینی اصلاح شود. عیوب نامبرده همزمان با عمل زیبایی بینی یا در موقع دیگری بعد از عمل بینی باید اصلاح شود.

پولیپ و مشکل تنفسی بینی