تومورهای بینی و سینوس(استئوما)

تومور استئوما یک تومور استخوانی خوش خیم و شایع در بینی و سینوسهای پارانازال است.

تنها در صورتی که وجود تومور استخوانی استئوما بینی و سینوس در ظاهر بینی بیمار مبتلا به تومور بینی و سینوس تغییر شکل ایجاد کرده باشد نیاز به برداشت احساس می‌شود در غیراین صورت توده‌های استئوما بینی و سینوس، خوش خیم هستند و هیچ گونه علائمی ایجاد نمی‌کنند و نیاز به عمل جراحی ندارند.

علائم تومورهای استئوما بینی و سینوس

اکثر تومورهای استئوما بینی و سینوس بدون علامت هستند اما