خونریزی لوزه بعد از عمل

خونریزی لوزه یکی از عوارض خطرناک است که به دو شکل تظاهر می کند:

۱- خونریزی زودرس: خونریزی لوزه در طی ۶-۴ ساعت اول پس از عمل رخ می دهد.

۲- خونریزی دیررس یا تأخیری : خونریزی لوزه طی ۱ تا ۲ هفته  پس از عمل رخ می دهد. بیمار دچار رنگ پریدگی می شود و پرشدگی عروق کاهش می یابد. تاکی کاردی٬ هیپوتانسیون٬ تهوع و استفراغ خون از سایر علایم است.

درمان خونریزی لوزه

مانیتورینگ فشار خون و ضربان قلب باید