سینوزیت چرکی مزمن

سینوزیت چرکی مزمن :

 نادیده گرفتن سینوزیت حاد یا  سینوزیت تحت حاد و آسیب مخاط داخل سینوس ها به دلیل حملات راجعه سینوزیت، منجر به تغییرات دائمی مخاطی می شود. این التهاب مزمن، تحت عنوان سینوزیت چرکی مزمن نام می گیرد.

سینوزیت مزمن می تواند برای ماهها تا سالها ادامه داشته باشد. علایم سینوزیت چرکی مزمن  مشابه روند سینوزیت چرکی  تحت حاد هستند. یعنی ترشح چرکی از بینی شایع ترین و گاه تنها علامت سینوزیت چرکی مزمن است. بوی تعفن دهان و بینی، خستگی و اختلالات روحی در برخی موارد