عفونت گوش در نوزاد

معمولا پس از اینکه کودک سرما می‌خورد یا دچار آلرژی می‌شود پدید می‌آید. بیماری عفونت گوش در نوزاد در فضای گوش میانی به دو صورت حاد و ترشحی بروز می‌کند. در نوع حاد عفونت گوش نوزاد ، علایم عفونت گوش در نوزاد به صورت درد، تب و تورم پرده گوش و قرمزی همراه با آن دیده می‌شود اما نوع ترشحی‌ زمانی رخ می‌دهد که گوش میانی به قدر کافی تخلیه شده و مایع، پشت پرده گوش تجمع می‌کند.

پیشگیری از عفونت گوش در نوزاد

در عفونت