بینی های پهن و گوشتی

ابتدا خصوصیات عمده بینی پهن و گوشتی را ذکر می شود تا تصور واقعی تری نسبت به آن پیدا نمایید

۱٫ پوست بینی های پهن و گوشتی در قسمت پایین چرب و ضخیم است و به درجاتی جوش داربوده و نا صاف است.

۲٫ اشکال ظاهری بینی پهن و گوشتی عمدتا در نوک بینی متمرکز است.

۳٫ غضروف های نوک بینی پهن وقسمت تحتانی آن بسیار ضعیف است اگر چه اندازه آن الزاما کوچک نیست.

۴٫ پهنای نوک بینی