عفونت‌های لوزه‌ : تشخیص

عمده‌ترین مشکلی که در عفونت لوزه‌ها ایجاد می‌شود بزرگ شدن و بزرگ باقی ماندن لوزه‌ها می‌باشد. در بسیاری از موارد لوزه‌ها بعد از برطرف شدن بیماری و التهاب به اندازه عادی خود بر می‌گردند ولی بعد از تکرار این عفونت‌ها، لوزه ها به صورت دائمی بزرگ شده و دیگر به اندازه اولیه خود بر نمی‌گردند.

 بزرگ باقی ماندن لوزه‌ها می‌تواند باعث بروز مشکلاتی همچون مشکلات تنفسی در افراد بشود. معمولا افراد مبتلا به بزرگی لوزه ها با دهان باز تنفس می‌کنند و می‌خوابند و در