عمل بازسازی لاله گوش

عمل بازسازی لاله گوش از ۵ سالگی به بعد انجام می شود،چراکه ۹۵ درصد رشد لاله گوش تا ۵ سالگی انجام می شود.

عمل بازسازی لاله گوش قطع شده

اگر گوش به هر دلیلی قطع شد،آن را داخل کیسه قرار دهید و روی آن یخ بگذارید و در اسرع وقت آن را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی برسانید. یکی از ویژگی‌های گوش که باعث می‌شود عمل بازسازی لاله گوش راحت‌تر و باموفقیت بیشتری نسبت به سایر اعضا پیوند داشته باشد، این است که اعصاب محیطی و عروق