تکنولوژی های جدید جراحی زیبایی بینی

در حال حاضر واژه رینوپلاستی پیشرفته در کنگره ها یا مجامع علمی زیاد شنیده می شود. منظور از رینوپلاستی پیشرفته این است که برش وجود ندارد یا از لیزر برای عمل جراحی بینی استفاده می شود.

منظور از واژه رینوپلاستی پیشرفته بازسازی و تقویت دریچه های داخلی، خارجی و دوختن دقیق تمام اجزای بینی در جای دقیق خود است که اتفاقا نیاز به جراحی بینی به روش باز دارد که جلوی بینی برش کوچکی داده می شود.

نقش اندوسکوپی در جراحی زیبایی بینی

اندوسکوپی