عمل بینی از لحاظ شرعی

در این مطلب قصد داریم هدف تا بیماران را با نحوه‌ی انجام اعمال عبادی در روزهای پس از عمل جراحی زیبایی بینی آشنا کنیم . چرا که یکی از مهم‌ترین مسائلی که بیماران در این مدت با آن مواجه هستند چگونگی انجام اعمال عبادی بعد از عمل بینی است. حداکثر مدت زمانی که شما با این مسئله روبرو هستید دو ماه می باشد که بنا به شرایط بیمار به دو بازه‌ی زمانی ذیل تقسیم می شود :

۱- روز عمل بینی تا پایان هفته اول