عمل بینی خوب یا بد

این روزها جراحی زیبایی بینی یا راینوپلاستی به مبحثی آشنا تبدیل شده که در مکان ها و موقعیت های مختلف درباره آن اظهارنظر می شود. از جلسه های علمی متخصصان گوش و حلق و بینی و جراحان پلاستیک گرفته تا مجامع آسیب شناسان اجتماعی. این مطلب که افزایش روزافزون افرادی که متقاضی انجام عمل بینی هستند، در جامعه ما چه پیش زمینه هایی دارد و آیا باید با آن به عنوان یک معضل اجتماعی برخورد شود یا نه، نیاز به تحقیقات هدف دار و کارشناسی با در