فیلم عمل جراحی بینی(شماره ۹)

سن عمل جراحی بینی :

عمل جراحی بینی از  سن  شانزده سالگی  در خانم ها  و از سن هجده سالگی  در آقایان می توان عمل جراحی بینی  را انجام داد، در حال حاضر بسیاری از مراجعین  از سن ۴۰ سالگی به بالا برای عمل جراحی بینی  مراجعه می کنند و در صورت داشتن سلامت عمومی و عدم سابقه بیماری کاندید عمل جراحی بینی می شوند و خوشبختانه اکثر عمل های  جراحی بینی با موفقیت انجام می شود. تکنیک های جدیدی برای عمل زیبایی بینی در شکل های مختلف و سنین مختلف