اعمال همزمان با عمل زیبایی بینی

اعمال جراحی بسیاری همزمان با رینوپلاستی یا عمل زیبایی بینی قابل انجام هستند. این اعمال به دو دسته عمل های جراحی درمانی و عمل های جراحی زیبایی بینی تقسیم می شوند.

شایعترین عمل جراحی درمانی اصلاح انحراف تیغه میانی بینی است. با توجه به کم شدن نسبی حجم بینی در جراحی رینوپلاستی، حتی موارد جزیی انحراف تیغه میانی بینی بهتر است با جراحی سپتوپلاستی به طور همزمان با عمل زیبایی بینی اصلاح گردد در غیر این صورت احتمال گرفتگی بینی پس از عمل زیبایی بینی