اثرات منفی جراحی زیبایی بینی

آمار جراحی های بینی در ایران چندین برابر آمارهای جهانی است و طبیعی است که با بالا رفتن تعداد جراحی ها عوارض نیز افزایش پیدا می کنند. اما یک پزشک ماهر و دقیق می تواند عوارض جراحی را تا حدود بسیار زیادی کاهش دهد و حتی به صفر برساند.

برخی از عوارض جراحی بینی عبارتند از:

۱-عمل بینی و فرورفتگی های پره های بینی

معمولا فرورفتگی پره های بینی به دنبال برداشتن غضروف های پره های بینی برای جمع کردن نوک بینی روی می دهد و در