عوارض جراحی زیبایی بینی و پیشگیری از آن ها

نگاه سطحی به فهرست عوارض جراحی شاید ترس زیادی در متقاضیان ایجاد کند ولی همین ترس چندان بی‌فایده نخواهد بود. زیرا بیمار در انتخاب جراح، دقت بیشتری می‌کند و از نظر روحی آماده رویارویی با عوارض طبیعی و کوتاه‌مدت آن می‌شود. این عوارض بیشتر ناشی از عدم مهارت کافی جراح می باشند که با دقت در انتخاب جراح می توان آنها را بسیار کاهش داد.

عوارض عمل جراحی بینی شامل موارد زیر است:

۱- عمل بینی و فرورفتگی بالای نوک بینی

این عارضه در اثر برداشته شدن