نارضایتی از عمل بینی

عمل بینی بی تردید تاثیر بسزایی دارد. بسیارند بیمارانی که پس از عمل بینی با وجود نتیجه رضایت بخش، به دلیل مشکلات روحی- روانی، وسواس فکری یا شخصیت های متزلزل و بیش از اندازه تاثیرپذیر از دیگران، از نتیجه عمل بینی خود ناراضی هستند.

شمار زیادی از افرادی که خواهان عمل زیبایی بینی هستند، از نظر خود دلایل موجهی دارند، به مانند کسب موفقیت در تشکیل زندگی زناشویی، به دست آوردن اعتماد به نفس بیشتر در برخوردهای اجتماعی، جلب رضایت خانواده و دوستان و… .