عمل زیبایی بینی ثانویه

اعمال جراحی مجدد یا همان رینوپلاستی ثانویه  خیلی سخت تر از رینوپلاستی اولیه می باشد. این سختی به دلایل  زیر است:

- موقعیت تغییر یافته اناتومی بینی

- چسبندگی و فیبروز  بینی ناشی از عمل بینی قبلی

- تخریب منابع غضروفی بینی

- خون رسانی ضعیف تر بینی

- توقع بیش از حد مریض با توجه به عدم نتیجه گیری از عمل اول

با توجه به میزان غضروف باقی مانده، معمولا از یکی از دو