عمل بینی، اهداف و روشهای انجام آن

جراحی بینی در واقع به معنای شکل دادن به بینی است. هدف از این کار بهبود فرم ( هماهنگ با دیگر اعضای صورت) و عملکرد بینی است. در جراحی بینی عواملی مثل نوع پوست، نژاد، سن و بسیاری از موارد دیگر باید حتما در نظر گرفته شود.

هر ساله در ایران میلیون ها زن و مرد به دنبال یک جراح بینی خوب برای مشورت هستند تا به بهبود ظاهر و عملکرد بینی خود بپردازند. برخی از بیماران صرفا از ظاهر بینی مادرزادی خود ناراضی هستند و برخی