عمل جراحی مجدد بینی

درصد ناچیزی از افراد ممکن است به دلایل گوناگون احتیاج به عمل مجدد داشته باشند که جهت بهبود کامل بینی از جراحی اولیه بهتر است حداقل یکسال بعد از جراحی نخست انجام شود.

به طور کلی بیمارانی که برای جراحی دوباره بینی مراجعه می کنند ۳ دسته اند: دسته اول بیمارانی که به خاطر مشکلات در تنفس از راه بینی مانند چسبندگی های داخل بینی یا تنگ شدن بیش از اندازه سوراخ های بینی مراجعه می کنند. دسته دوم بیمارانی که به خاطر مشکلات در ظاهر بینی