انحراف بینی و عمل زیبایی بینی

اگر چنانچه به هر دلیلی انسداد بینی داشته باشیم مثل بزرگی شاخک های داخل بینی و یا پولیپ بینی باید همزمان با جراحی پلاستیک بینی عوامل انسداد بینی را نیز برطرف کرد.

اگر بیمار مبتلا به انحراف تیغۀ بینی نیز باشد باید همزمان با جراحی پلاستیک و یا قبل از آن، انحراف تیغه بینی وی اصلاح شود: میدانیم که دو حفره بینی توسط تیغه بینی ازیکدیگر جدا میشوند . ایده آل این است که این تیغه در خط وسط باشد ولی عملا تیغه بینی اکثر افراد درخط