انتخاب جراح رینوپلاستی

هر چند بینی در مرکز صورت است و کانون توجه ولی در زیباشناختی صورت و هماهنگی سایر اجزای صورت به خصوص چانه، گونه ها و طبیعی بودن وضعیت فک ها بسیار مهم است. در خیلی از موارد به خصوص در اشخاصی که چانه کوچک و عقب دارند رینوپلاستی بدون جراحی ژینوپلاستی یا جلو آوردن چانه نتیجه دلخواه را نمی دهد. همین موضوع اهمیت انتخاب جراح بینی را نشان می دهد. فوق تخصص جراحی پلاستیک با تسلط بر زیباشناختی صورت و همچنین تسلط بر سایر عمل های جراحی زیبایی صورت