عمل زیبایی بینی و پیشگیری از عوارض تنفسی آن

جراحی پلاستیک بینی مانند هر جراحی دیگری ممکن است عوارضی داشته باشد، اما در صورت دقت و مهارت جراح و رعایت نکات و دستورات توسط بیمار، احتمال این عوارض به حداقل می‌رسد.

عوارض جراحی بینی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

الف) عوارض در عملکرد بینی، مانند چسبندگی‌های داخل بینی یا تنگ شدن بیش از اندازه سوراخ‌های بینی که موجب بروز مشکل تنفسی می‌شود.

ب) عوارض در ظاهر بینی که عمدتا ناشی از برداشتن بیش از اندازه بافت‌های بینی است، مانند کوچک شدن بیش