مشکلات ناشی از گرفتگی بینی

فردی که گرفتگی بینی دارد ،در طی خواب به دلیل باز بودن دهان، اکسیژن کافی را نمی‌تواند دریافت کند لذا در طول روز خواب‌آلوده و بی‌حوصله می‌شود، چرا که شب خواب راحتی نداشته است.

گرفتگی بینی موجب تنفس با دهان باز می‌شود دستگاه تنفسی بدن مستعد ابتلا به عفونت شود. از طرفی هم این موضوع موجب پوسیدگی دندان‌ها می‌شود، چرا که رطوبت دهان از بین می‌رود و حنجره و دهان خشک می‌شوند.

بیمارانی هستند که خودشان نمی‌دانند دچار گرفتگی بینی هستند، چرا که