تهران، پاسداران، بوستان نهم، ساختمان مهـــر، پلاک ۱۳۳، طبقه ۵، واحد ۱۷

عوارض پلیپ بینی

عوارض و مضرات پولیپ بینی

خطرات و عوارض پولیپ بینی پلیپ بینی موجب ضایعات قلبی و عروقی می شود. پلیپ بینی، راه تنفسی را مسدود می کند و در نتیجه