علل خشکی پوست پلک چشم

ناحیه اطراف چشم، بسیار حساس است و مراقبت از آن ناحیه بسیار حیاتی می باشد. زمان هایی است که این ناحیه؛ خشک، قرمز و پر خارش می شود. این اتفاق، به دلیل محرکان خاصی است که پلک چشم را تحریک می کنند.

پوست خشک می تواند شرایط و بیماری ناراحت کننده ای را برای فرد ایجاد کند. گرچه این وضعیت بسیار نادر است اما در صورت پیدایش، می تواند به درد و التهاب و سوزش زیادی منجر گردد. علاوه بر این، اگر فرد دارای پوست خشکی باشد،