فیلم عمل جراحی بینی( شماره ۲۰ )

مدت زمان استفاده از پانسمان بینی بعد از عمل جراحی بینی :

بروی بینی شما پانسمانی شبیه گچ گذاشته میشود که بعد ازیک هفته بعد از عمل جراحی بینی  برداشته میشود. بعد از برداشتن گچ  روی بینی ، شیوه استفاده از چسب  زدن روی بینی به شما آموزش داده می شود که در مواقع خاص از شبانه روز لازم است استفاده نمایید.

 مدت استراحت در منزل  پس از عمل جراحی بینی :

۴ روز پس از عمل جراحی بینی در منزل باید استراحت نسبی داشته باشید . مطالعه و تماشای