عمل ترمیمی (ثانویه) بینی

اولین اعمال جراحی ترمیمی بر روی بینی حدود ۵۰ سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان انجام می گرفت که به صورت بازسازی بینی منهدم شده بود ، در آن سالها بریدن اعضای بدن یک نوع مجازات به حساب می آمد و بخصوص بریدن بینی متداول بود به همین جهت بازسازی بینی ضرورت پیدا می کرد . این عمل ساختن مجدد بینی منهدم شده در اوائل قرن نوزدهم در اروپا متداول شد. پس بنابراین جراحی ترمیمی، جراحی است که برای برطرف کردن معایب جزئی بینی که ممکن است