مراحل عمل جراحی لوزه سوم

هر چند عمل جراحی لوزه سوم، ساده بوده و به وفور انجام می‌شود. با توضیح دادن مراحل عمل جراحی لوزه سوم و مراقبتهای بعد از عمل لوزه در کودکان و بزرگسالان ، کودک از نظر ذهنی برای عمل جراحی لوزه سوم آماده می‌شود. مراحل عمل جراحی لوزه سوم به شرح ذیل می‌باشد:

ـ انجام عمل جراحی لوزه سوم در اتاق عمل و با کنترل متخصص‌بیهوشی

ـ مدت زمان بی‌هوشی کودک حدوداً ۲۰ دقیقه می‌باشد.

ـ در عمل جراحی لوزه سوم دسترسی جراح