لوزه سوم در کودکان وعلائم آن

بیماری لوزه سوم عبارت است از یک نسج لنفاوی بدون کپسول در داخل حلق بینی

(حلق از ۳ قسمت تشکیل شده: ۱- حلق دهان یا اوروفارنکس ۲- حلق حنجره‌ای یا هیپوفارنکس ۳- حلق بینی یا نازوفارنکس).

لوزه سوم در انتهای حلق قرار دارد و نقش لورزه سوم تأمین ایمنی بدن است و اگر در مواردی مشکلاتی برای بچه به‌دنبال بزرگ شدن آن ایجاد شود، می‌توان با عمل جراحی نسبت به خارج کردن لوزه سوم اقدام کرد.

در اصطلاح عامیانه به این لوزه،