تومورهای غدد بزاقی

تومورهای غدد بزاقی غالباً خوش خیم هستند و ایجاد آن ها به چند سال وقت نیاز دارد. حتی تومورهای بدخیم غدد بزاقی به ندرت به نواحی دوردست بدن گسترش پیدا می کنند. تومورهای غدد بزاقی ممکن است در غدد بناگوشی (پاروتید)، زیر فکی و زیر زبانی ایجاد شوند.

علایم

از علائم تومورهای غدد بزاقی وجود تورم نرم و دردناک، یا توده سفت بر روی زاویه فکی یا کف دهان می باشد . گاهی درد نیز در صورت وجود دارد.

علل

- تومورهای غدد بزاقی به