انواع سینوزیت

انواع سینوزیت:
سینوزیت حاد:

سینوزیت حاد ممکن است منشاء عفونی یا آلرژیک داشته باشد. در مبتلایان به آلرژی در سینوزیت حاد، مخاط بینی و سینوس ها متورم شده و در نتیجه آلرژی باعث انسداد مجاری مرتبط کننده سینو‌س ها به بینی می‌شود.
از طرف دیگر آلرژی در سینوزیت حاد، باعث افزایش ترشحات بینی و سینوس‌ها می‎شود و با وجود دو عامل فوق، سینوزیت با منشا آلرژی حاصل می‌شود.
در زمینه سینوزیت عفونی قضیه از این هم ساده تر است. یعنی همان‌طور که حلق به ‌دلیل عفونت دچار ورم و ترشح می‌شود،