جراحی بلفاروپلاستی و مراقبت های بعد از آن

جراحی بلفاروپلاستی

برشها درجراحی  بلفاروپلاستی در  پلک بالا  ، در شیار بالای هر چشم داده می شوند. عضله، چربی و پوست اضافه برداشته می شود و با بخیه های ظریف، برشها بسته می شوند. اثر به جا مانده از برشهای جراحی بلفاروپلاستی ، معمولا به صورت یک خط نازک، در شیار پلک محو می شود. به منظور خارج کردن بافت چربی اضافه موجود در زیر چشمها در جراحی بلفاروپلاستی ، برشها را می توان در داخل قسمت صورتی رنگ پلک پایین که وقتی پلک را به سمت پایین می