انواع سینوزیت

انواع سینوزیت:

۱-سینوزیت فکی: باعث ایجاد درد و احساس فشار در گونه ها میشود (دندان درد و سردرد) .
۲-سینوزیت پیشانی: باعث ایجاد درد و احساس فشار در بالای چشمها میشود(سردرد) .
۳-سینوزیت پرویزنی:  باعث ایجاد درد و احساس فشار بین بینی و چشمها میشود(سردرد) .
۴-سینوزیت شب پره ای:  باعث ایجاد درد و احساس فشار پشت چشمها میشود .

سینوزیت حاد:

سینوزیت حاد بین ۲ تا ۴ هفته بطول می انجامد. سینوزیت حاد عمدتاً در پی سرما خوردگی و آنفلوآنرا بروز میکند.
عفونت اولیه در سینوزیت حاد  به مخاط سینوس ها هجوم آورده