مدل های بینی

عمل زیبایی بینی بدون اغراق شایع‌ترین عمل زیبایی در جهان و ایران است.

درباره‌ی تکنیک‌های جراحی بینی و مسائل تخصصی، مطالب فراوانی در دسترس عموم قرار گرفته است. آنچه در اینجا به آن می‌پردازیم. بیشتر، از دیدگاه عملی و نحوه برخورد پزشک با بیمار و بیمار با پزشک است و اینکه چه بیمارانی نیاز به عمل جراحی بینی دارند. به عبارت دیگر، آنچه که مهم است: این است که بیماران باید به طور ساده و بدون استفاده از لغت‌ها و اصطلاح‌های دشوار پزشکی عمل بینی