مراقبت های بعد از جراحی زیبایی گوش

پس از جراحی زیبایی گوش نیاز به چه مراقبت‌های خاصی است؟

توجه به مراقبتهای بعد از جراحی زیبایی گوش ، امری ضروری است. بیمار چند ساعت پس از جراحی زیبایی گوش مرخص می‌شود. پانسمان بعد از جراحی زیبایی گوش تا ۵ روز روی گوش‌ها باقی می‌ماند و در درجه اول بهداشت محل زخم توصیه می‌شود.

پس از جراحی زیبایی گوش یک پانسمان نرم در محل عمل می گذارند و دور سر با باند می بندند.

بعد از برداشتن پانسمان جراحی زیبایی