قیمت عمل جراحی بینی در ایران-فیلم

هزینه عمل جراحی بینی بر حسب اینکه بینی چه میزان نیاز به تغییر دارد و چه اقداماتى حین عمل جراحی بینی  باید انجام پذیرد متفاوت است. این رقم بین سه تا شش میلیون تومان متغیر است. لازم به ذکر است که هزینه مرکز عمل جراحی بینی  نیز در مبالغ فوق پیش بینی شده است. هزینه  عمل جراحی مجدد بینی نیز برحسب ایرادات بینی و دفورمیتی های به جا مانده از عمل جراحی بینی اول متفاوت است.

هزینه عمل جراحی بینی علاوه بر نوع بینی به  وسعت عمل