وزوز و گرفتگی گوش

وزوز گوش (tinnitus) و گرفتگی مشکلی می‌باشد که در آن فرد صداهایی همچون وزوز، زنگ یا سایر صداها گه بنظر می‌رسد در منشاء وزوز گوش یا سر است، می‌شوند. وزوز گوش یکی از مشکلات شایع است و معمولا از هر ۵ نفر ۱ نفر به این مشکل دچار می‌باشند. وزوز و گرفتگی گوش خودش به تنهایی بیماری محسوب نمی‌شود، بلکه وزوز و گرفتگی گوش نشانه ابتلای افراد به سایر بیماری ها و مشکلات از جمله از دست دادن شنوایی وابسته به سن، آسیب دیدن گوش، جسم خارجی