مصرف داروها بعداز عمل جراحی بینی

داروهائی که برای شما تجویز شده حتما بدقت و طبق دستور مصرف کنید. از مصرف خودسرانه داروهای دیگر یا تمدید دوره مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنید. در صورتی که به داروی تجویز شده حساسیت دارید یا با مصرف آن دچار عوارض شده اید ، بلافاصله با پزشک خود در میان بگذارید.

فقط درصورت درد از داروی مسکنی که برای شما تجویز شده استفاده کنید.

استفاده از قطره ها یا اسپری های باز کننده بینی ( مثل فنیل افرین و ....) باید